Når vi møder mennesker i flere aldre, med forskellig formåen og andre livssituationer, sætter det vores eget liv i perspektiv.

Det hedder en "almindelig familiebolig", fordi der er lige vilkår for alle for at komme i betragtning til en bolig - også for par og singler.

Ungdomsboliger er et- eller toværelses boliger. Som enkelt person kan du søge begge typer, men vil altid komme efter par eller venner, der søger sammen. To personer kan ikke komme i betragtning til etværelses boliger.

Ældreboliger har en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapindrettet bolig. De kan ligge i nærheden af et lokalcenter, men kan også være en selvstændig bebyggelse eller være en del af et almennyttigt boligbyggeri.

Plejeboliger har en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapindrettet bolig. Desuden er der fællesarealer og aktivitetslokaler som en del af boligmiljøet, og der er personale døgnet rundt. Plejeboligerne er især egnede for borgere, som har et stort pleje- og omsorgsbehov - både fysisk og psykisk.

Huset får boliger til voksne med fysisk handicap og erhvervet hjerneskade. Du skal visiteres til et tilbud for at kunne få en handicapbolig.

Huset får en ni-gruppers fleksibel daginstitution, hvor der både bliver vuggestue og børnehave. Opskrivningen følger kommunens almindelige regler for at skrive dit barn op til en plads i vuggestue eller børnehave.