Når vi møder mennesker i flere aldre, med forskellig formåen og andre livssituationer, sætter det vores eget liv i perspektiv.

Fællesarealer og boformer

Huset får et pædagogisk akvarium, vaskeri, sundhedsklinik, fælleskøkkener (også udenfor), værksteder, motionsrum, sanserum, orangerier og billedkunst-område. Store, fælles tagterrasser og almindelige terrasser/altaner.

Huset får forskellige boformer til de forskellige målgrupper. 

Du kan høre projektleder fortælle mere om de forskellige boformer, værksteder samt fællesarealer både ude og inde i videoerne nederst på siden.