Når vi møder mennesker i flere aldre, med forskellig formåen og andre livssituationer, sætter det vores eget liv i perspektiv.

Fællesarealer og boformer

Huset får et pædagogisk akvarium, vaskeri, sundhedsklinik, fælleskøkkener (også udenfor), værksteder, motionsrum, sanserum, orangerier og billedkunst-område. Store, fælles tagterrasser og almindelige terrasser/altaner.

Huset får forskellige boformer til de forskellige målgrupper. 

Du kan høre projektleder fortælle mere om de forskellige boformer, værksteder samt fællesarealer både ude og inde i videoerne nederst på siden. 

 

Det hedder en "almindelig familiebolig", fordi der er lige vilkår for alle for at komme i betragtning til en bolig - også for par og singler.

Der bliver 24 3-værelses familieboliger. 18 af dem bliver i bofællesskab med andre typer af boliger, og seks bliver i naboskab. Desuden bliver der 16 4-værelses familieboliger – alle i naboskab.

Bolig gennem Brabrand Boligforening

 

Ungdomsboliger er et- eller toværelses boliger. Som enkelt person kan du søge begge typer, men vil altid komme efter par eller venner, der søger sammen. To personer kan ikke komme i betragtning til etværelses boliger.

Ungdomsboligerne bliver på ét værelse, og 23 af dem bliver i bofællesskab og 17 i naboskab.

Ungdomsboliger i Brabrand Boligforening

Ældreboliger har en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapindrettet bolig. De kan ligge i nærheden af et lokalcenter, men kan også være en selvstændig bebyggelse eller være en del af et almennyttigt boligbyggeri.

Der bliver to typer af boformer for ældreboliger. Både som boliger i naboskab men også boliger i bofællesskab. For plejeboligernes vedkommende bliver det mere traditionelt som et plejehjem, med boliger i et bofællesskab.

De fleste boliger er beregnet til en person, men nogle af ældreboligerne vil også kunne bruges af et par.

Plejeboliger har en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapindrettet bolig. Desuden er der fællesarealer og aktivitetslokaler som en del af boligmiljøet, og der er personale døgnet rundt. Plejeboligerne er især egnede for borgere, som har et stort pleje- og omsorgsbehov - både fysisk og psykisk.

Der bliver to typer af boformer for ældreboliger. Både som boliger i naboskab men også boliger i bofællesskab. For plejeboligernes vedkommende bliver det mere traditionelt som et plejehjem, med boliger i et bofællesskab.

De fleste boliger er beregnet til en person, men nogle af ældreboligerne vil også kunne bruges af et par.

Huset får boliger til voksne med fysisk handicap og erhvervet hjerneskade. Du skal visiteres til et tilbud for at kunne få en handicapbolig.

Der bliver 24 boliger til voksne med senhjerneskade eller fysisk handicap. 

Proceduren for visitation følger den normale for Voksenhandicap.

Huset får en fleksibel dagtilbudsafdeling, hvor der både bliver vuggestue og børnehave. Opskrivningen følger kommunens almindelige regler for at skrive dit barn op til en plads i vuggestue eller børnehave.

Pladsanvisning til Generationernes Hus åbner cirka to måneder før, husets nye afdeling åbner. Derefter vil der løbende blive åbnet pladser i afdelingen i takt med behovet i anvisningsdistriktet. På nuværende tidspunkt forventes det, at de første pladser i den nye afdeling åbnes efteråret 2020.

Når dagtilbudsafdelingen er fyldt bliver der plads til omkring 150 børn delt op i ni børnegrupper. Der bliver grupperum og fællesrum med tæt tilknytning til fællesarealer i huset, blandt andet pædagogisk køkken og værkstedsområder. Herudover en legeplads, som vil være åben for offentligheden udenfor dagtilbudsafdelingens åbningstid.