Generationernes Hus

Vi lærer at tage hensyn og kan knytte bånd på tværs af generationer. Generationernes Hus sætter rammen for dette.

Børn, unge, voksne og ældre kommer til at leve, bo og dele hverdagen sammen i Generationernes Hus. Huset vil rumme børn i institution og boliger til studerende, familier, mennesker med handicap samt ældre med og uden behov for pleje.

Omkring 500 mennesker vil have en hverdag med base i Generationernes Hus, der også inviterer indenfor med attraktive tilbud til lokalområdet.

Interesseret i at bo i Generationernes Hus?

Det er endnu ikke muligt at blive skrevet op til en bolig. Men er du interesseret i Generationernes Hus, så læs mere her, alt efter hvilken type af bolig der har din interesse. Du kan også læse mere om at skrive dit barn op til daginstitution. 

Det hedder en "almindelig familiebolig", fordi der er lige vilkår for alle for at komme i betragtning til en bolig - også for par og singler.

Ungdomsboliger er et- eller toværelses boliger. Som enkelt person kan du søge begge typer, men vil altid komme efter par eller venner, der søger sammen. To personer kan ikke komme i betragtning til etværelses boliger.

Ældreboliger har en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapindrettet bolig. De kan ligge i nærheden af et lokalcenter, men kan også være en selvstændig bebyggelse eller være en del af et almennyttigt boligbyggeri.

Plejeboliger har en god fysisk indretning, som gør dem egnede til borgere, der har brug for en handicapindrettet bolig. Desuden er der fællesarealer og aktivitetslokaler som en del af boligmiljøet, og der er personale døgnet rundt. Plejeboligerne er især egnede for borgere, som har et stort pleje- og omsorgsbehov - både fysisk og psykisk.

Huset får boliger til voksne med fysisk handicap og erhvervet hjerneskade. Du skal visiteres til et tilbud for at kunne få en handicapbolig.

Huset får en ni-gruppers fleksibel daginstitution, hvor der både bliver vuggestue og børnehave. Opskrivningen følger kommunens almindelige regler for at skrive dit barn op til en plads i vuggestue eller børnehave.