Fællesfaciliteter bliver blandt andet:

  • Café
  • Træningsfaciliteter
  • Fælleslokaler.

Boligerne fordeles med:

  • 40 ungdomsboliger
  • 40 familieboliger
  • 24 handicapboliger
  • 100 ældreboliger
  • 100 plejehjemsboliger
  • 1 daginstitution.