Et stort hus kræver en stor spade!

På billedet stikker formand for Brabrand Boligforening Kjeld Albrechtsen (forrest) samt (fra venstre mod højre) rådmændene Jette Skive, Thomas Medom og Kristian Würtz ved fælles hjælp spaden i jorden.

Alle generationer mødtes og stak spader i jorden til byggeriet af det kommende Generationernes Hus på Aarhus Ø. Det skete den 5. januar 2018. 

Året begyndte med en dansk verdensnyhed, da Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i dag tog første spadestik til Generationernes Hus. Det blev gjort sammen med 60 børnehavebørn fra midtbyens daginstitutioner i Aarhus.

Forestil jer er hus, der rummer så mange faciliteter og tilbud, at det er nærmest er en hel lille by i sig selv. Et hus, der vrimler med mennesker – børn, unge, voksne og gamle, som lever og bor sammen her, og som har deres dagligdag her. Børn i dagtilbud, studerende, familier, mennesker med handicap og gamle med behov for pleje og omsorg. Sådan et sted bliver Generationernes Hus.
Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg

Den anden bygherre, formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, kom i sin tale ind på fællesskabet mellem generationer:

Huset vil skabe rammen om det gode liv, når unge, ældre og familier er samlet under samme tag. Huset udfordrer den traditionelle tankegang og indretning, når det skaber synergi mellem mennesker.
Keld Albrechtsen, Brabrand Boligforening

Totalentreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen A/S (JFP) er allerede i gang med at planere jorden til byggeriet:

Det er ikke et helt normalt hus I får her. Det er et hus der er komplekst, det er nytænkende, og det er stort. Inden vi overdrager nøglerne til de 31.000 m2 har vi blandt andet brugt 19 km pæle og 25.000 gipsplader.
Jesper S. Hjorth, projektdirektør, JFP

Byggeriet vil indeholde 304 almene boliger til unge, familier, ældre og voksne med handikap. Et mix af ungdommelighed og erfaring, kombineret med en daginstitution til 150 børn.

Huset bliver bygget i en totalentreprise på 365 millioner kroner af byggefirmaet JFP, Jørgen Friis Poulsen A/S Herning og arkitekterne er KPF Arkitekter AS og RUM as.

Bygherrerne er Aarhus Kommune ved magistratsafdelingerne Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Sundhed og Omsorg samt Brabrand Boligforening.