Nu flytter sidste målgruppe ind i Generationernes Hus

Siden efteråret er Generationernes Hus blevet taget i brug af børn, unge, familier og ældre. I løbet af februar kommer turen til aarhusianere med handicap, i første omgang primært unge med behov for pædagogisk støtte i hverdagen.

Generationernes Hus spejler det Aarhus, vi arbejder for – en god by for alle – og Aarhus Ø som en blandet bydel. Husets rammer skal støtte beboerne i at leve det liv, de ønsker, og i at være en del af det store fællesskab.
Kristian Würtz, socialrådmand

”Den pædagogiske støtte skal selvfølgelig komme fra faste, socialfaglige medarbejdere. Men husets andre beboere og civilsamfundet kan også komme til at spille en vigtig rolle i forhold til at hjælpe beboerne i bofællesskabet til at trives og udvikle kompetencer, fordi vi lærer af de relationer og fællesskaber, vi indgår i,” siger socialrådmand Kristian Würtz.

Huset har forskellige boformer, såkaldte bofællesskaber og naboskaber, og får blandt andet multisal, café, bibliotek, daginstitution, orangeri og fitnessrum. Rammerne, der skal inspirere til fællesskaber på tværs af livsvilkår og generationer, er således på plads – og snart også beboerne.

Indflytningen i handicapboligerne sker løbende, blandt andet på grund af den nuværende corona-situation.

”Med indflytningen kommer vi tættere på at indfri visionen om at skabe fællesskaber på tværs af aldre og funktionsniveauer. Covid-19-situationen er lige nu et benspænd i forhold til at arbejde aktivt med det store fællesskab i huset, men giver omvendt god mulighed for at få de helt nære fællesskaber etableret og få skabt en tryg hverdag for vores beboere,” fortæller Birgitte Staun Jespersen, leder af handicapboligerne i Generationernes Hus.

Fakta

’Bofællesskabet Generationernes Hus’ er et døgndækket botilbud for borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade og borgere med intellektuel/kognitiv forstyrrelse, herunder borgere med udviklingshæmning, som har behov for individuelt tilrettelagt pædagogisk støtte og omsorg. Tilbuddet består af i alt 24 toværelses handicapvenlige lejligheder med eget bad og køkken.

Generationernes Hus er et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og tre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune: Sundhed og Omsorg, Børn og Unge samt Sociale forhold og Beskæftigelse. Huset rummer foruden fællesarealerne 24 handicapboliger, 40 ungeboliger, 40 familieboliger, 100 ældreboliger og 100 plejeboliger samt en daginstitution med plads til 150 børn.