Leg på Plejehjem i Generationernes Hus

 

Ruth og de andre beboere fra plejehjemmet sidder i en rundkreds med Den Magiske Kuffert og fem børnehavebørn i midten. Kufferten kan kun åbnes, når alle siger en trylleremse højt i kor. Da der er et øjebliks stilhed, udbryder Ruth: “Ælle bælle mig fortælle, skibet går til Åbenrå, køber for en skilling skrå…

Hun kan remsen udenad, og børnehavebørnene lytter opmærksomt med. “Den lærte jeg, da jeg var barn. Den sidder bare fast!” siger Ruth, nærmest overrasket over at hun huskede hele remsen fra ende til anden.

Dette er blot et af eksemplerne på, hvad der opstår af magiske stunder, når børn og ældre mødes til den ugentlige legestue i Generationernes Hus.

 

Generationsmøder gennem musik og leg

De sidste par måneder har personalet fra både børnehaven, Børnenes Ø, og plejehjemmet, som begge holder til i Generationernes Hus på Aarhus Ø, været med til at afprøve foreningen Samværds nye koncept Leg på Plejehjem med Børnehaver. Undervisning og workshops har rustet personalet til selv at kunne facilitere den musikalske legestue med børnehavebørn og plejehjemsbeboere. Nu mødes de fast én gang om ugen til stor glæde for alle deltagere.

Det giver så god mening. Livsglæden stråler ud af alle og medarbejderne får også noget ud af det.
Kirsten Vestergaard, dagtilbudsleder i Børnenes Ø

Den ene af projektlederne bag projektet, Rasmus Holst Nielsen fra Samværd fortæller, at "... tanken med forløbet har været at klæde medarbejdere fra børnehave og plejehjem på til at kunne facilitere generationsmøder gennem musik og leg. For os er det vigtigt, at alle deltagere, store som små, skal profitere af aktiviteten."
Mai-Brit Bondo fra Samværd supplerer, "Det sikrer vi bl.a. ved at tage udgangspunkt i ældre kendte børnesang samt rim og remser, som giver alle mulighed for at deltage aktivt. Derfor er vi super begejstrede for nu at kunne se Leg på Plejehjem med Børnehaver blive til virkelighed i Generationernes Hus."

Leder af Børnenes Ø, Kirsten H. Vestergaard, fortæller at “Det giver så god mening. Livsglæden stråler ud af alle og medarbejderne får også noget ud af det.

 


Magiske møder

Men hvad er det mon, der gør, at generationsmøder giver så god mening? Børnehavepædagog og musikvært Hanne, uddyber: “Jeg tænker helt klart, det er sangen, der skaber generationsmødet. Det er magisk at se, hvordan de ældre bliver ved med at kunne huske rim og remser, for der er så mange andre ting, der går tabt. Men lige her når vi synger, så skal der bare et ord eller en strofe til, så er den der.

Legestuen slutter af med at alle synger med på farvelsangen og vinker til hinanden. Til børnenes store begejstring får de lov til at følge en tilbage på plejehjemmet. Alle hjælper til og synger spontant vi lister os afsted på tå, imens de forsigtigt skubber kørestolen ind i elevatoren. De kan lige være der alle sammen.
Tak for i dag, vi ses om en uge!” siger Hanne højt, imens elevatordøren går i.

 

Foreningen Samværd:

Foreningen Samværds projekter, Leg på Plejehjem med babyer og forældre og Leg på Plejehjem med Børnehaver, er støttet af Nordea-fonden. Efter sommerferien åbner de igen op for Leg på Plejehjem med babyer og forældre. Se datoer og steder på www.legpaaplejehjem.dk.

 

Artikel af Kristine Bjerre, kommunikationsansvarlig hos Samværd


Leg på Plejehjem