Aarhus er en by med plads til at udfolde sig. Vi har alle mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Vi er samtidig en by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. 

Med Generationernes Hus vil Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening tage et fælles ansvar for at bidrage til udviklingen af velfærdssamfundet.

Generationernes Hus får 304 boliger og en daginstitution med både vuggestue og børnehave. Der bliver fællesfaciliteter for både beboere og lokalområde.

Fællesfaciliteter bliver blandt andet:

 • Café
 • Træningsfaciliteter
 • Fælleslokaler.

Boligerne fordeles med:

 • 40 ungdomsboliger
 • 40 familieboliger
 • 24 handicapboliger
 • 100 ældreboliger
 • 100 plejehjemsboliger
 • 1 daginstitution.

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening er bygherre på Generationernes Hus.

 • Adresse/placering: Thit Jensens Gade 1, Aarhus Ø.
 • Projektsum: Entreprisesum 365 millioner kroner eksklusiv moms.
 • Byggeperiode: 2017-20
 • Etagekvadratmeter: 27.605

 • Bygherrerådgiver: Arkitema Architects og Niras.
 • Totalentreprise: JFP - Jørgen Friis Poulsen A/S.
 • Arkitekt: RUM og ERIK arkitekter A/S.
 • Landskabsarkitekt: Kragh og Berglund.
 • Ingeniør: Sweco Danmark A/S.
 • Wayfinding og tilgængelighed: Rie Ollendorff Architects.

 • Bygherre: Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, samt Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. 

Generationernes Hus bliver det moderne bud på flere generationer under samme tag. Hør og se projektchef Birgitte Andreasen fortælle om visionen.

At møde mennesker i alle aldre og livssituationer og med forskellig formåen sætter vores eget liv i perspektiv.

Vi opdager, at der er mange måder at leve liv på. I samspillet mellem generationer i huset rokkes der ved fordomme. Vi lærer at tage hensyn, knytter bånd og skaber relationer mennesker i mellem.

Huset vil invitere naboer og besøgende indenfor. Sådan kan vi skabe et lokalt miljø med samvær og nærvær. Generationernes Hus bliver et sted, hvor folk kan færdes og finde fællesskaber på tværs af huset.

En vision med Generationernes Hus er at styrke fællesskabet på tværs af generationer. Projektleder Birgitte Andreasen fortæller i videoen her, hvordan.

 

Mange medarbejdere med forskellige fagligheder vil få en arbejdsplads, som organiserer sig anderledes og skaber samspil med lokalsamfundet.

Udviklingen af Aarhus Havn og arbejdet med at omdanne de bynære havnearealer fra tidligere containerhavn til en ny bydel er en stor og vigtig indsats for Aarhus.

Vi ønsker at sikre et velfungerende hverdagsliv på Aarhus Ø. Derfor er det vigtigt, at området indeholder helt grundlæggende funktioner. Det er fx boliger, butikker, uddannelse og erhverv. Samt ikke mindst et offentlige tilbud, der understøtter borgernes liv – hele livet.