At møde mennesker i alle aldre og livssituationer og med forskellig formåen sætter vores eget liv i perspektiv.

Vi opdager, at der er mange måder at leve liv på. I samspillet mellem generationer i huset rokkes der ved fordomme. Vi lærer at tage hensyn, knytter bånd og skaber relationer mennesker i mellem.

Huset vil invitere naboer og besøgende indenfor. Sådan kan vi skabe et lokalt miljø med samvær og nærvær. Generationernes Hus bliver et sted, hvor folk kan færdes og finde fællesskaber på tværs af huset.

En vision med Generationernes Hus er at styrke fællesskabet på tværs af generationer. Projektleder Birgitte Andreasen fortæller i videoen her, hvordan.

 

Mange medarbejdere med forskellige fagligheder vil få en arbejdsplads, som organiserer sig anderledes og skaber samspil med lokalsamfundet.

Udviklingen af Aarhus Havn og arbejdet med at omdanne de bynære havnearealer fra tidligere containerhavn til en ny bydel er en stor og vigtig indsats for Aarhus.

Vi ønsker at sikre et velfungerende hverdagsliv på Aarhus Ø. Derfor er det vigtigt, at området indeholder helt grundlæggende funktioner. Det er fx boliger, butikker, uddannelse og erhverv. Samt ikke mindst et offentlige tilbud, der understøtter borgernes liv – hele livet.