Der er 24 3-værelses familieboliger. 18 af dem bliver i bofællesskab med andre typer af boliger, og seks i naboskab. Desuden er der 16 4-værelses familieboliger – alle i naboskab.