Der er 24 boliger til voksne med senhjerneskade eller fysisk handicap.

Målgruppen forventes at blive borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med intellektuel/kognitiv forstyrrelse, herunder borgere med udviklingshæmning. Borgerne har behov for let til tæt pædagogisk støtte i hverdagen for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Borgerne skal støttes i at vedligeholde og udvikle deres personlige kompetencer, herunder støttes i at fastholde et stabilt socialt netværk og være aktiv medborger.

Proceduren for visitation følger den normale for voksenhandicap.