Ungdomsboligerne er på ét værelse, og 23 af dem er i bofællesskab og 17 i naboskab.