I Generationernes Hus mødes mennesker i alle aldre med forskellig formåen og livssituationer. Børn, unge, voksne og ældre lever, bor og deler hverdagen sammen i huset, der, foruden private boliger, rummer børn i daginstitution, værksteder, træningslokale, sundhedsklinik, café, fælleslokaler og meget mere. 

Fællesskabet mellem beboerne, de ansatte og brugerne af Generationernes Hus er omdrejningspunktet i hele huset - og i særdeleshed også i husets handicaptilbud.

 

I handicaptilbuddet støtter vi beboerne i at leve et så selvstændigt og ligeværdigt liv som muligt. Med udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ressourcer, tilrettelægger vi en hverdag, hvor tryghed, nærhed, udvikling og oplevelser er i fokus. Vi støtter det sociale liv på tværs af beboerne med forskellige aktiviteter i huset.

Der tages højde for den enkelte beboers behov, ønsker og kompetencer, og husets personale og den enkelte beboer udarbejder sammen en handleplan, ud fra hvilken den individuelle støtte tilrettelægges.