Generationernes Hus er den levende ramme om det værdifulde fællesskab på tværs af Generationer.

Derfor vil vi:

  • tilbyde fællesskab og samvær med respekt for friheden til at vælge selv
  • favne tryghed i hverdagslivet i huset og åbne op og byde gæster, naboer og livet omkring os velkommen inden for
  • styrke den gensidige forståelse gennem mangfoldighed af mennesker, relationer og fælles aktiviteter med anerkendelse af den enkeltes identitet og behov
  • bygge på alle vores erfaringer men samtidig gå til kanten og arbejde med innovative idéer om fleksibilitet, fælles organisering, ledelse og udvikling
  • skabe attraktive fysiske rammer og udvikle en fælles kultur, der skal fylde rammerne ud