Gå til hovedindhold

Multisalen

Læs mere om Multisalen i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Multisalen i Generationernes Hus ligger i stueetagen og har plads til 150 personer. Salen er et kommunalt areal, som blandt andet fungerer som valgsted for beboere på Aarhus Ø. 

  Multisalen er også rammen om tirsdagsaktiviteten ”Musik og bevægelse”, hvor børn fra daginstitutionen og ældre fra plejehjem og ældreboliger i fællesskab synger, leger, træner og hygger.   

  Derudover anvendes Multisalen til følgende typer af arrangementer:

  • Aktiviteter for og med alle husets beboere 

  I tråd med husets idé om fællesskaber på tværs af alder og forudsætninger, kan beboere i huset låne salen til aktiviteter, som alle husets beboere har mulighed for at deltage i – gerne sammen med andre beboere på Aarhus Ø. Udlån af salen til denne type aktiviteter kræver dog altid, at en beboer i huset er tovholder og ansvarlig for, at arrangementer afvikles i tråd med gældende retningslinjer.  

  Se retningslinjer for lån af Multisalen for beboere her

  • Aktiviteter for personale og samarbejdspartnere  

  Salen kan anvendes til personalemøder for husets eget personale. Derudover anvendes salen til aktiviteter med foreninger, borgergrupper og kulturinstitutioner, når det vurderes, at arrangementet har relevans for huset, dets beboere eller dets vision.

  • Udlejning til andre kommunale forvaltninger, institutioner og til eksterne foreninger 

  Salen udlejes til andre kommunale forvaltninger og institutioner samt til lokale foreninger i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger eller lignende. Salen udlejes ikke til privatpersoner eller private virksomheder.   

  Se priserne for leje af salen her

  Alle henvendelser ift. lån af Multisalen rettes til generationerneshus@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 24. november 2023